Program Highlights

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 Comments

  • Sher Mohammad 1 year ago

    “Fitra” kr baray me hukam hay ke aap ke mohallay mr koye ghareeb murd, aurat, aur bachay Eid ki khushi se mahroom na hon. Isay jama kernay wala Allah ke “Mujrim” hain. Zkat ka Allah Ta’ala nr Sura Tobah me faisla ker diya hay. Ye kisi doosray masraf me nahi leni aur deni chahiyay. Rasool Allah (sawaws) se kisi admi ne zakat se madad mangi. Aap (sawaws) ne use Zakat ke 8 hissay sunaay aur kaha ye siraf in logon ke liyay hay. Yahan jisay dekho wo Zakat mang raha hay aur hakoomaty adary to itnay “kameenay” aur “razeel” hain ke un ke se aksar zakat bhi kha jatay hain. Hamari to “hakoopmat” hi Islami nahee hay. Shareef aur Zardari aur Motay, Motay” politicos se poocho: Aap Zakat detay hain ya use “kha” jatay hain. Kiya Altaf Hussain zakat deta hay. Ye agar abhi Toba aur Allah se Astaghfar ker ke in dono cheezon, aur han, qurbani ki khalon ko bhi lena jaez nahee hay aur MQM to paida hi “Bhtta Mafiia” se huyee thee. Ye kis moonh se apnay ko “falahee adara” kehti hay?

  • touseef kiyani 1 year ago

    koy shak nhe